Amb parella i sense fills, les dones amb un grau de benestar més alt

Per contra, la meitat de les divorciades sense fills no gaudeix d'un bon grau de benestar, segons l'estudi de l'Institut DKV de la Vida Saludable

El 68% de les dones espanyoles assegura que el seu estat de benestar és bo o molt bo, i són les dones amb parella i sense fills les que registren unes xifres de benestar més elevades. El 73% d'aquestes qualifiquen el seu estat de bo o molt bo, situant-se per sobre de la mitjana estatal. Per contra, gairebé la meitat (49%) de les espanyoles divorciades sense fills defineix el seu estat com a regular o dolent, per la qual cosa són les dones amb els índexs de benestar més baixos del país. Així ho confirma el V Estudi d'hàbits de vida saludable i benestar en les dones que ha dut a terme l'Institut DKV de la Vida Saludable.

A més, les dones sense fills són, també, el grup que se sent més confiat pel que fa al seu futur benestar. El 70% d'elles creu que la seva salut millorarà en els pròxims 5 anys, davant les dones amb fills, amb unes expectatives de millora notablement inferiors (només el 51% confia millorar en els pròxims anys). Per a les enquestades que han indicat que la seva expectativa de benestar a 5 anys vista és molt dolenta, dolenta o regular, el 50% ha indicat que no està emocionalment bé. Les dones solteres sense fills que viuen soles són les que presenten un estat emocional més inestable (61%).

L'estudi recull, també, els índexs de realització de les espanyoles, tant personals com laborals, i constata que el 49% de les dones participants en l'estudi se sent conforme amb la seva vida personal, i el 42% amb la seva vida professional. Encara que mostren xifres similars de satisfacció pel que fa a la seva carrera professional, són les que tenen fills les que afirmen sentir-se més realitzades personalment (30%), respecte de les que no en tenen (26%).

Pel que fa al descans, les xifres constaten que les dones sense fills registren millor qualitat del son que les que tenen fills.Només el 40% d'aquestes és capaç de dormir més de 7 hores, mentre que el 60% dorm cada nit menys de 7 hores i fins i tot menys de 5 hores (6%), una quantitat notòriament per sota de la recomanada, de 7 a 8 hores. Per part seva, més de la meitat (55%) de les dones sense fills dorm les hores recomanades.

Paral·lelament, el V Estudi dels hàbits de vida saludable i benestar en les dones també ha analitzat els hàbits alimentaris de les dones espanyoles, un factor determinant en l'estat de benestar general de les persones. Segons les dades, no es registren diferències significatives entre l'alimentació de les espanyoles amb fills o sense fills, però sí entre dones de diferents franges d'edat o comunitats autònomes. De mitjana, el 40% de les dones enquestades assegura no seguir una dieta equilibrada habitualment, i són les dones d'entre 18 i 24 anys les que menys atenció dediquen a la seva alimentació, davant les de 55 a 65, que són les espanyoles que més cuiden la seva dieta. Només el 24% de les dones ha afirmat seguir sempre una dieta saludable, seguides del 36% que considera que només la manté de vegades.

Les dades reflecteixen que les dones de Navarra són les espanyoles que segueixen una dieta més equilibrada (el 31% afirma seguir-la gairebé sempre), davant les gallegues, un 51% de les quals afirma que no segueix una dieta equilibrada habitualment, estan a la cua del país pel que fa a hàbits d'alimentació saludable. Així mateix, prop del 60% de les dones enquestades ha indicat que la raó principal que els impedeix seguir una dieta equilibrada és la manca de motivació, seguit per la manca de temps i, en menor mesura, per manca de coneixement i habilitats.

Pots consultar el resum executiu de l'estudi a https://cat.dkvseguros.com/salud/instituto/estudio-mujer/v