DKV finança amb 116.000 € deu projectes socials que han escollit els seus clients, treballadors, metges, mediadors i públic general

DKV finança amb 116.000 € deu projectes socials que han escollit els seus clients, treballadors, metges, mediadors i públic general

DKV ha concedit ajudes per un valor de 116.000 euros a diverses entitats per finançar les seves causes en qualsevol de les cinc categories establertes: salut i medi ambient, trastorns alimentaris, discapacitat, envelliment actiu i prevenció i promoció de la salut, en el marc de la XIII Convocatòria d'Ajudes a Projectes Socials de Salut i Discapacitat.

Els projectes presentats per les entitats en aquesta edició de “Tu Decideixes” tenen més de 3.300 beneficiaris, i cadascun d'ells ha rebut per part de l'asseguradora un màxim de 12.000 €, fins a arribar al total dels 116.000 €.

Des del 2005, DKV ha finançat 100 entitats amb més d'un milió d'euros i ha beneficiat més de 265.700 persones. L'objectiu d'aquesta iniciativa és donar suport a projectes l'objectiu dels quals sigui l'atenció de la persona i de la seva salut com a eina de millora de la qualitat de vida de les persones més vulnerables, i també a aquelles iniciatives que difonguin campanyes de comunicació per sensibilitzar la població sobre la influència dels factors mediambientals en la salut.

El propòsit és aconseguir que els grups d'interès presentin i apadrinin projectes.  

En aquesta edició es van establir cinc categories que s'agrupaven segons el tipus de vot:

Categoria de vot obert: hi havia els projectes de salut i medi ambient i estava oberta al vot de qualsevol persona resident a Espanya. Es podien triar dos projectes guanyadors.

Categories de vot tancat: englobava les categories de prevenció i promoció de la salut, trastorns alimentaris, discapacitat i envelliment actiu. Hi podien votar clients, empleats, mediadors, personal sanitari i proveïdors de DKV. I donava lloc a la selecció de vuit projectes guanyadors:

Guanyadors de la XIII Convocatòria d'Ajudes a Projectes Socials i Medi Ambient

Tu Decideixes Quadre.png

Empresa responsable

DKV considera que les empreses tenen una responsabilitat social davant dels ciutadans i aposta pel desenvolupament sostenible. L'entitat asseguradora defensa que la necessitat d'obtenir beneficis econòmics, a través de bons productes i un bon servei, és compatible amb la cerca del benefici social i mediambiental.

De fet, la responsabilitat empresarial és un dels pilars sobre els quals s'assenta l'estratègia de la companyia. La responsabilitat empresarial forma part de la seva missió empresarial com un aspecte clau en la manera d'entendre el negoci de la companyia, i es basa a donar resposta a les expectatives de tots els grups d'interès: treballadors, clients, personal sociosanitari, mediadors, proveïdors, administració, societat, etc.

L'asseguradora confia a seguir ampliant el nombre de beneficiaris de les Ajudes Socials a Projectes de Salut i Discapacitat en els anys vinents per respondre, d'aquesta manera, a l'ambició del programa de Responsabilitat Social Empresarial de la companyia, basada en la salut.

A Espanya, DKV està implantat a tot el territori nacional amb una àmplia xarxa d'oficines assegurances de salut i consultoris, on treballen gairebé 2.000 treballadors que donen servei a prop de 2 milions de clients.