El trànsit és el causant de més del 80% de la contaminació acústica a les grans ciutats

Segons l'Estudi del Soroll elaborat per DKV, GAES i ECODES, la contaminació acústica afecta de forma significativa el 76% dels espanyols

El soroll del trànsit es troba entre els quatre factors ambientals amb més impacte en la salut de les persones. A Espanya, el trànsit és el causant principal de soroll: provoca més del 80% de la contaminació acústica de les grans metròpolis. Així ho confirmen les dades que s'han obtingut a l'Estudi del Soroll que ha impulsat l'Observatori de Salut i Medi Ambient de l'Institut DKV de la Vida Saludable en col·laboració amb GAES i que ha desenvolupat ECODES. Segons les anàlisis, l'estudi conclou que l'impacte provocat pel soroll del trànsit es podria reduir del 33% al 6%, simplement limitant la velocitat de 50 a 30 km/h en zones urbanes.

A Espanya, un problema generalitzat

L'informe de l'Observatori de Salut i Medi Ambient de l'Institut DKV de la Vida Saludable analitza l'impacte del soroll del trànsit a escala nacional i en els diferents territoris espanyols. En línies generals, un de cada quatre espanyols està exposat a nivells de soroll superiors al llindar establert per la Unió Europea – 55 dB durant el dia i 50 dB a la nit. Així mateix, gairebé un terç declara patir molèsties per sorolls generats a l'exterior de l'habitatge, un 76% assegura que la contaminació acústica afecta de manera significativa la seva vida, i és molt freqüent i molesta per al 30% de les persones.

En aquest sentit, cal destacar l'associació entre el soroll del trànsit i els ingressos hospitalaris d'adults i infants: el soroll ambiental per trànsit augmenta les probabilitats de patir un ingrés hospitalari per causes respiratòries, a més d'incrementar la mortalitat per causes cardiovasculars, respiratòries i per diabetis en persones majors de 65 anys, principalment als nuclis urbans de les grans ciutats.

Barcelona i Madrid entre les ciutats més sorolloses del món

Barcelona és la ciutat amb més contaminació acústica d'Espanya i la setena del món, mentre que Madrid ocupa el 16è lloc a escala mundial i el segon a escala nacional. Tanmateix, els madrilenys són els ciutadans que més creuen que la seva ciutat és sorollosa (74%), per davant de Barcelona (65%), Sevilla (57%) o València (56%).

D'altra banda, la majoria dels espanyols té en compte si l'entorn és sorollós a l'hora de triar el seu habitatge o lloc de residència, encara que per al 53% no és una qüestió decisiva. Valladolid és la província més despreocupada pel que fa al soroll a l'hora de triar habitatge, mentre que Bilbao és la que més importància hi dona, considerant-ho una prioritat el 36% dels casos.

En matèria laboral, el 26% dels espanyols considera que el seu entorn laboral és sorollós, especialment a Sevilla (33%), Madrid (31%) i Bilbao (29%). Cal destacar que el 71% dels ciutadans consideren el soroll com un gran entorpidor de la concentració, sent Sevilla, Zaragoza i València les províncies on es troba un percentatge més elevat de ciutadans a qui els costa concentrar-se en entorns sorollosos. En aquesta línia, sembla que els que treballen a les grans urbs com Madrid i Barcelona estan més acostumats a la contaminació acústica i asseguren tenir menys problemes de concentració amb soroll al voltant seu.

Un fenomen que afecta tot Europa

A Europa, afecta cada dia a més de 70 milions de persones, que perden cada any 1,6 milions d'anys de vida saludable arran del soroll ambiental. A més, aquest provoca almenys 10.000 casos de morts prematures anuals al continent.

Al voltant de 50 milions de ciutadans europeus que viuen en zones urbanes pateixen nivells de soroll de trànsit excessivament elevats a la nit, i per a 20 milions el soroll nocturn del trànsit té realment un efecte perjudicial sobre la salut, segons dades de la Comissió Europea.

Observatori Soroll i Salut DKV - GAES

El "Estudio del Ruido" és una publicació que ha elaborat l'Observatori Soroll i Salut DKV-GAES amb la col·laboració d'ECODES. L'Observatori, que forma part de l'Institut DKV de la Vida Saludable, és una entitat que va néixer el 2012 amb l'objectiu de divulgar i conscienciar sobre els alts nivells de soroll que hi ha al nostre entorn i com poden afectar la nostra salut.

L'aliança entre DKV i GAES ha donat lloc a quatre informes específics sobre aquest problema ambiental: “Ruido y Salud” (2012), “Ruido y Salud en Barcelona” (2013), “III Informe Ruido y Salud DKV – GAES” (2015), i “Ruido y Salud en Madrid. Edición 2017”, que recopila i actualitza els principals estudis i dades existents sobre els nivells de soroll que hi ha a la ciutat de Madrid.


ECODES és una entitat sense ànim de lucre les activitats de la qual van encaminades a contribuir a la implantació d'un model de desenvolupament sostenible, elaborant alternatives que siguin compatibles amb el desenvolupament econòmic i la protecció del medi ambient.

GAES es dedica a proporcionar solucions auditives a les persones amb problemes d'audició, des que es va fundar el 1949 a Barcelona. A més de la producció pròpia de la marca Microson, distribueix productes de les millors firmes mundials, com Starkey i Siemens. Els seus centres auditius disposen d'una avançada tecnologia i de tècnics especialistes per detectar un possible trastorn auditiu i adaptar l'ajuda auditiva més apropiada en cada cas. Actualment, GAES disposa d'una xarxa de vora 600 centres auditius, dels quals més de 500 estan a Espanya i la resta es troben distribuïts per Portugal, Xile, l'Argentina, Turquia i l'Equador.

DKV entén que les empreses han d'anar més enllà dels beneficis econòmics i assumir la seva responsabilitat ètica, social i mediambiental amb la societat a través d'accions adreçades als seus grups d'interès. Com a companyia asseguradora, DKV s'esforça per crear un món més saludable en els àmbits de la salut i el medi ambient, l'obesitat infantil, la inserció laboral de persones amb discapacitat i l'envelliment actiu.

A Espanya, DKV està implantada a tot el territori nacional amb una àmplia xarxa d'oficines d'assegurances de salut (https://cat.dkvseguros.com/seguros-medicos-particulares/) i consultoris, on treballen gairebé 2.000 treballadors que donen servei a prop de 2 milions de clients.