Només el 10% de les dones madrilenyes afirma tenir un nivell d'activitat física "molt saludable"

A més, aproximadament el 80% menja en nivells molt saludables, especialment a partir dels 65 anys

El 42% de les dones madrilenyes afirma tenir un nivell d'activitat física “gens saludable”, mentre que el 17% el defineix com a “saludable”, el 30% com a “gairebé saludable” i el 10% com a “molt saludable”. Així ho constaten les dades de les usuàries de l'aplicació Quiero cuidarme de DKV.

Les dades de l'aplicació Quiero cuidarme de DKV mostren que les dones madrilenyes es mantenen en la mitjana estatal o per sobre en indicadors com el colesterol, la tensió arterial, el consum de tabac o la qualitat del son, però suspenen, en general, pel que fa a l'activitat física, un dels factors que es consideren més importants a l'hora d'analitzar l'estat de salut. Fins i tot així, aquestes mantenen unes xifres d'activitat superiors als homes madrilenys durant la major part de la seva vida adulta, especialment entre els 46 i els 64 anys, on arriben a assolir un 55% de respostes saludables, moment en què es consideren més actives. Però a les portes de la tercera edat, les xifres entre ambdós sexes es desequilibren sorprenentment: mentre que els homes madrilenys consideren que segueixen un ritme d'activitat física estable i proporcional a la seva edat, les dones, per sobre d'ells en les estadístiques, baixen més de 10 punts, amb un 52% que valoren el seu nivell d'activitat com a “gens saludable”.

En canvi, és en aquesta mateixa edat quan les madrilenyes cuiden la seva alimentació més que mai, amb un 82% d'hàbits alimentaris saludables. En aquest sentit, els homes no assoleixen els nivells de les dones i es mantenen uns punts per sota.

Encara que les xifres d'aquests dos índexs siguin diferents entre ambdós sexes i puguin presentar diferències significatives, l'índex de benestar emocional es manté pràcticament igual entre els homes i les dones de Madrid: les estadístiques revelen que al voltant del 60% de les madrilenyes i els madrilenys assegura trobar-se en nivells gairebé saludables o gens saludables. Per a ambdós sexes, les etapes de més felicitat són la compresa entre els 18 i 24 anys i a partir dels 65 anys.

Quiero cuidarme és l'aplicació de salut més baixada d'Espanya, amb més de 200.000 baixades. Aquesta app gratuïta ha estat desenvolupada per experts en salut i benestar. A Quiero cuidarme, quan l'usuari introdueix les seves dades obté el seu índex de vida saludable (IVS), una qualificació dels hàbits i l'estat personal de cadascú, que s'obté mitjançant un algoritme científic basat en nou paràmetres: qualitat del son, activitat física, alimentació saludable, benestar emocional, massa corporal, colesterol, glucosa, pressió arterial i consum de tabac. Aquest IVS es comptabilitza numèricament, amb un resultat del 0 al 1.000, en què aquesta última és la xifra òptima per a tots els ciutadans. A partir d'un qüestionari per a cadascun d'aquests indicadors, se situa l'usuari en un rang d'entre “Gens saludable” i “Molt saludable”, que dona com a resultat una puntuació per indicador i en relació amb el sexe de l'usuari. En sumar cada resultat individual, s'obté l'índex global del consumidor.

DKV entén que les empreses han d'anar més enllà dels beneficis econòmics i assumir la seva responsabilitat ètica, social i mediambiental amb la societat a través d'accions adreçades als seus grups d'interès. Com a companyia asseguradora, DKV s'esforça per crear un món més saludable en els àmbits de la salut i el medi ambient, l'obesitat infantil, la inserció laboral de persones amb discapacitat i l'envelliment actiu