Les dones del País Basc tenen un nivell d'activitat física per sobre de la mitjana espanyola

A més, també superen la resta de dones de l'estat en nivells de benestar emocional

Les dades de l'app Quiero cuidarme de DKV mostren que les dones basques es mantenen en la mitjana estatal en indicadors com el colesterol, la tensió arterial, el consum de tabac o la qualitat del son, però superen notablement la resta de les espanyoles pel que fa a l'activitat física, un dels factors considerats dels més importants a l'hora d'analitzar l'estat de salut.

Según lo constatan los datos de las usuarias de la aplicación Quiero cuidarme de DKV, la media en el resto del Estado registra tan sólo un 28% de mujeres que gozan d'un nivel d'actividad física notable, frente a un 67% que afirma mantener unos índices d'actividad por debajo de lo recomendado. En canvi, més del 40% de les dones del País Basc considera que el seu ritme d'activitat física és adequat, valorant-lo com a “saludable” (41%) o “molt saludable” (8%), davant del 54% restant, que confessa que el seu ritme d'exercici és inferior al recomanat, valorant-lo com “gairebé saludable” (20%) o “gens saludable” (34%).

Un altre dels indicadors en què les dones basques situen els seus valors per sobre de la mitjana és en el benestar emocional. Les estadístiques revelen que al voltant del 40% de les dones d'aquesta regió asseguren trobar-se en nivells saludables o molt saludables, mentre que només el 34% de la resta de dones del país registra respostes saludables. Per a la majoria d'elles, les etapes de més felicitat són les que es comprenen entre els 18 i els 24 anys i a partir dels 65 anys.

Por el contrario, destacan negativamente en cuanto a la calidad de la dieta, ya que el indicador constata que las mujeres del País Vasco no cuidan su alimentación tanto como el resto de las mujeres españolas, presentado unas cifras ligeramente por debajo de la media estatal. Només el 74% de les dones basques considera que la seva alimentació és saludable o molt saludable, davant del 78% de la resta de dones espanyoles.

Quiero cuidarme és l'aplicació de salut més baixada d'Espanya, amb més de 200.000 baixades. Aquesta app gratuïta ha estat desenvolupada per experts en salut i benestar. A Quiero cuidarme, quan l'usuari introdueix les seves dades obté el seu índex de vida saludable (IVS), una qualificació dels hàbits i l'estat personal de cadascú, que s'obté mitjançant un algoritme científic basat en nou paràmetres: qualitat del son, activitat física, alimentació saludable, benestar emocional, massa corporal, colesterol, glucosa, pressió arterial i consum de tabac. Aquest IVS es comptabilitza numèricament, amb un resultat del 0 al 1.000, en què aquesta última és la xifra òptima per a tots els ciutadans. A partir d'un qüestionari per a cadascun d'aquests indicadors, se situa l'usuari en un rang d'entre “Gens saludable” i “Molt saludable”, que dona com a resultat una puntuació per indicador i en relació amb el sexe de l'usuari. En sumar cada resultat individual, s'obté l'índex global del consumidor.