Institut DKV de la Vida Saludable

Una iniciativa per promoure hàbits de vida saludable

Miniatura

L'Institut de la Vida Saludable és una iniciativa impulsada per DKV en col·laboració amb la Universitat Rey Juan Carlos.

Es va crear amb l'objectiu de promoure la millora de la salut i la qualitat de vida de la població, a través de la divulgació d'informació i formació per ajudar a inculcar hàbits saludables.

A través de l'Institut de la Vida Saludable pretenem donar pautes d'utilitat real per ajudar que les persones es converteixin en agents coresponsables i actius en l'atenció de la seva salut.

Volem potenciar la prevenció, així com els valors de l'exercici i els hàbits per a una vida sana. El projecte es nodrirà de diferents investigacions relacionades amb la vida sana que serveixin per estudiar l'autèntic interès de la població en la seva salut.

A més, es desenvoluparan iniciatives, com ara rutes saludables o accions adreçades a escolars, que ajudin a educar en l'atenció de la salut i sensibilitzar en la necessitat de mantenir uns hàbits saludables, potenciant els valors de l'alimentació saludable i l'exercici físic.