III Estudi de vida saludable i benestar en les dones. Any 2016

Estudiem i t'ensenyem la realitat de la cura de la salut en les dones

Augmenta el percentatge de dones que considera mantenir hàbits saludables, tot i que continua sense assolir el 30%.

Miniatura

Sobre l'estudi

La investigació s'ha basat en un qüestionari online sobre una mostra de 3.000 dones, amb fills i sense, espanyoles, entre els 18 i els 65 anys, de totes les comunitats autònomes.

L'estudi es divideix en sis grans blocs: percepció del benestar, hàbits saludables, revisions mèdiques, alimentació, activitat física i descans. A tots els estudis, a més d'analitzar la pràctica real d'hàbits saludables de les enquestades, s'ha investigat el grau de coneixement que tenen sobre aquests.

Una col·laboració de DKV i la Universidad Rey Juan Carlos per estudiar i ensenyar-te la realitat sobre l'atenció en salut de les dones.

Principals conclusions

  • Només un 3% de les dones espanyoles assoleix uns nivells excel·lents de vida saludable.
  • L'estudi de l'Institut DKV introdueix un nou “índex de vida saludable” que pretén analitzar el model recomanat d'hàbits saludables.
  • Augmenta el percentatge de dones que considera mantenir hàbits saludables, tot i que continua sense assolir el 30%
  • El 77% de les dones espanyoles afirma sentir-se més realitzada en l'àmbit personal que en el professional.
  • Augmenta el percentatge de dones que sap que s'hauria de fer una revisió mèdica anual, així com el nombre de dones que afirma que ho fa. No obstant això, aquest últim no supera el 50%.