Tallers amb Ajuda en Acció

Miniatura

La malnutrició i una de les seves cares, l'obesitat, afecten més les classes socioeconòmiques desafavorides i tenen greus conseqüències en la infància, tant en l'aspecte mèdic com psicològic i emocional.

L'aposta d'aquest projecte de col·laboració amb Ajuda en Acció i la Fundació Alicia se centra a promoure el treball comunitari i a incidir en la fase educativa com a base per combatre la pobresa, l'exclusió i la desigualtat.

Per aquest motiu, el 2018 es dona continuïtat a la col·laboració entre Ajuda en Acció i DKV per consolidar el treball dut a terme en les dues edicions anteriors, atesos els resultats positius i l'impacte generat a l'Aragó (Zaragoza) i Catalunya (Cornellà del Llobregat).

 

 

 

En aquesta tercera edició del projecte, que s'implementarà durant el curs escolar 2018/2019, els tallers s'inclouen en una proposta d'àmbit comunitari.

Les activitats no incideixen únicament en l'alumnat (de primària i secundària) sinó també en el professorat, en les famílies i en les entitats, desenvolupant, així, tot el potencial educatiu de la comunitat i incrementant el treball col·laboratiu al voltant d'una temàtica tan important i transversal com són els hàbits de vida saludables.

El projecte vol dotar de formació i eines que promoguin la salut i els hàbits saludables tant als estudiants i les estudiants com a les famílies en risc d'exclusió social perquè puguin adquirir coneixements bàsics i adequats sobre alimentació i salut, que perdurin en el temps i que generin canvis.