Edat actuarial

Conèixer perfectament l'edat actuarial d'una persona interessada en la contractació d'una pòlissa d'assegurances o de vida, ja que depenent d'aquesta, el cost final serà diferent

Quan ens enfrontem a un contracte d'assegurances hi ha una sèrie de conceptes que la majoria de la gent no entén o que els resulten estranys. Entre aquests termes amb els quals no estem familiaritzats, hi ha el de l'edat actuarial, que, malgrat sonar molt pompós, té realment un significat molt més prosaic. 

Què és l'edat actuarial?

L'edat actuarial és l'edat de l'assegurat que es pren per calcular la prima en les assegurances de vida. Aquesta edat no sempre coincideix amb l'edat real del possible assegurat. Es calcula basant-se en l'aniversari més pròxim, s'hagi complert o no.

D'aquesta manera, en el cas d'una persona que fa els anys a l'abril i vol contractar una pòlissa al gener, l'edat actuarial, en estar dins un període de sis mesos, serà la de l’any actual, encara que no s'hagi celebrat l'aniversari. 

L'exemple contrari seria que el possible assegurat volgués contractar una assegurança de vida el gener quan el seu aniversari és a l'octubre. En aquest cas, tant l'edat actuarial com l'edat real coincidirien

Aquest concepte és realment important de conèixer, ja que determinarà de manera directa el preu de la pòlissa. Hi ha molts rangs de les primes que augmenten de preu quan la persona assoleix els cinquanta anys d'edat actuarial, la qual, com hem comprovat abans, no sempre coincideix amb l'edat real, de manera que dues persones que hagin nascut el mateix any podrien contractar una pòlissa d'assegurances a diferent preu només pel fet de fer els anys en una determinada data. 

Per tot l'anterior, serà important conèixer com afecta l'edat actuarial a la pòlissa d'assegurança que vols contractar per fer-ho en el moment que més beneficis puguis obtenir. 

Les nostres cobertures ens diferencien

Metge DKV les 24h

Assessorament mèdic a distància.

Salut digital

App gratuïta Quiero cuidarme.

Cita mèdica en línia

Des del teu mòbil a través de l'àrea de client.

Digital Doctor

App de videoconsulta mèdica en línia.

Ofertes exclusives

Per a mutualistes i els seus familiars.

DKV Club Salud y Bienestar

Descomptes en serveis sanitaris.