Assegurança de reemborsament

A l'hora de contractar una assegurança hi ha multitud de qüestions a les quals parar atenció i diverses modalitats de pòlissa que es poden contractar. Entre totes, hi ha l'assegurança de reemborsament, les característiques de la qual poques persones coneixen.

Amb l'assegurança de reemborsament, les companyies ofereixen al consumidor la possibilitat d'anar lliurement a qualsevol facultatiu o centre mèdic, estigui o no dins del quadre mèdic de la companyia, amb el posterior reemborsament de part o la totalitat del cost del tractament.  

Aquesta llibertat d'elecció no es limita al territori nacional, sinó que funciona de la mateixa manera si el contratemps que ens afecta ens ocorre més enllà de les nostres fronteres. Això sí, el tipus de reemborsament i les seves limitacions dependran de cada companyia d'assegurances

Pel que fa a les factures que fan referència a medicaments o vacunes, poden entrar totalment o parcialment a l'assegurança de reemborsament, i la companyia pot retornar l'import total gastat en la compra de medicaments o únicament part del desemborsament. 

Com se sol·licita el reemborsament?

La companyia asseguradora estableix el mecanisme de reemborsament, i pot diferir d'una a una altra. Com a regla general, les companyies acostumen a demanar que l'assegurat els lliuri la factura del tractament mèdic que li han fet, en què se n'especifiqui la quantia, juntament amb un formulari destinat al reemborsament i la màxima informació sobre el contratemps sofert. 

També dependrà de la companyia el temps màxim establert perquè l'assegurat els enviï tota la informació i documentació relativa al sinistre. La majoria de les companyies acostumen a establir al voltant de 7 dies per rebre la documentació i entre 5 i 15 dies per fer efectiu el reemborsament en cas que no hi hagi cap motiu que faci endarrerir la gestió. 

Val la pena contractar una assegurança de reemborsament?

L'assegurança de reemborsament pot ser una opció molt aconsellable per a les persones que prioritzen la lliure elecció de facultatiu o centre mèdic, i també està molt aconsellada per a les persones que, per motius tant personals com professionals, viatgen molt i volen tenir llibertat d'elecció de metge i centre sanitari en el cas hipotètic de tenir un contratemps que requereixi tractament mèdic a qualsevol lloc del món sense estar supeditat al quadre mèdic molt reduït que ofereixen les companyies de salut quan ens desplacem a l'estranger. 

Les nostres cobertures ens diferencien

Metge DKV les 24 h

Assessorament mèdic a distància.

Salut digital

App gratuïta Quiero cuidarme.

Cita mèdica en línia

Des del teu mòbil a través de l'àrea de client.

Quiero cuidarme Más

App de videoconsulta mèdica en línia.

Ofertes exclusives

Per a mutualistes i els seus familiars.

DKV Club Salud y Bienestar

Descomptes en serveis sanitaris.