Informes corporatius

Uns documents per la transparència

L'Informe corporatiu recull el resultat econòmic, social i ambiental de la companyia i les actuacions més destacades durant l'any per donar resposta a les necessitats i expectatives dels nostres grups d'interès.
Informes de sostenibilitat DKV
Un dels nostres compromisos amb els diferents públics és la transparència de la gestió, valors i compromisos. Un dels canals per a aquest fi és el nostre Informe anual de sostenibilitat, una publicació en paper i online en què informem sobre la nostra política empresarial, els resultats econòmics, llançament de nous productes i manera de treballar amb els nostres clients, empleats, mediadors i proveïdors.

 

Últims Informes de sostenibilitat

2015 | 20142013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

Últims Informes econòmics

2015 | 2014 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008