Preguntes freqüents

Les proves diagnòstiques complexes i els tractaments, els trasllats en ambulància, les pròtesis i els implants, les sessions de psicoteràpia, els programes o revisions preventives, així com els ingressos hospitalaris.

Algunes autoritzacions concretes s'han de sol·licitar per escrit per a una valoració del nostre equip mèdic.

Les consultes a especialistes no necessiten autorització. N'hi ha prou amb la targeta mèdica Medi-card.

Quan se sol·licita una autorització per a ingressos hospitalaris o intervencions quirúrgiques, cal facilitar les dades del metge, la clínica o el centre hospitalari, la data d'ingrés i la prescripció.

Has de conservar el número d'autorització per fer la prova o intervenció sol·licitada.
 

 • Per telèfon: 902 499 499.
 • A través del àrea de client.
 • Mitjançant qualsevol persona que es presenti a la teva oficina de DKV amb la teva targeta i la prescripció de la prova mèdica.

Si la teva pòlissa és de reemborsament, podràs optar lliurement a metges i centres de la teva elecció encara que no estiguin inclosos en la xarxa assistencial de DKV. Pagues la factura al professional o centre sanitari i DKV et reemborsarà el seu cost, segons els percentatges i límits establerts en les condicions particulars de la teva pòlissa.
 

El pots sol·licitar a través del àrea de client Ens pots enviar la factura, emplenant un formulari i adjuntat la imatge de la factura.
Si la factura és inferior a 250 euros no cal que ens enviïs l'original de la factura.

Si la sol·licitud es fa a través de l'àrea privada, ho pots consultar en el mateix espai.
Si la sol·licitud es fa per correu o a l'oficina, ho pots consultar al 902 499 499 o a l'oficina més propera.

És un contracte que recull els drets i obligacions de DKV i de l'assegurat o prenedor. També es diu "Condicions generals" i "Condicions particulars".

 • Targeta DKV Medicard.
 • Llibre del quadre mèdic.
 • Les condicions generals: llibre que conté totes les clàusules (drets, obligacions, cobertures…) aplicables al teu contracte i que són comunes per a tots els clients.
 • Les condicions particulars: documentació amb les clàusules del contracte adaptat a la teva situació particular, com ara nom i cognoms dels assegurats, domicili, data d'efecte de la pòlissa, prima....
 • Targeta sanitària DKV Medi-Card®: que t'identifica com a client de DKV Seguros i et dóna accés als serveis contractats.
 • Informació sobre la Xarxa DKV de Serveis Sanitaris i com accedir al teu quadre mèdic.

Els contractes es prorroguen automàticament cada any, llevat que una de les parts no ho vulgui i ho comuniqui per escrit amb un mínim d'un mes d'antelacióabans del venciment de la pòlissa. Vegeu el vídeo
 

DKV Seguros queda expressament autoritzada per sol·licitar, tractar i cedir a entitats del seu grup assegurador les dades personals del prenedor i/o l'assegurat.

Pel que fa a les dades de salut de l'assegurat, es poden cedir a un tercer quan sigui necessari, i amb la finalitat exclusiva de gestionar les prestacions sanitàries, els plans de prevenció i promoció de la salut i els serveis addicionals coberts per l'assegurança.

Així mateix, DKV Seguros està autoritzada per remetre informació al prenedor i/o l'assegurat, sobre les prestacions sanitàries, plans de prevenció o promoció de la salut i els béns o serveis que els puguin interessar.

El prenedor de l'assegurança i/o assegurat es poden adreçar a DKV Seguros per consultar aquestes dades o per actualitzar-les, rectificar-les o cancel·lar-les d'acord amb la Llei orgànica 15/99, de protecció de dades de caràcter personal. Per exercir els teus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició d'aquestes dades, ho pots fer d'aquestes maneres:

 • Al 902 499 499 pots incloure un telèfon, modificar una adreça, un fax, l'adreça electrònica o fer canvis lleus (no més d'una lletra) en el nom i els cognoms.
 • A través del àrea de client pots modificar les dades de telèfons, adreça electrònica, adreça postal, canvi de contrasenya, tipus de correspondència, període de pagament dels rebuts i compte bancari.
 • Si són modificacions més importants, com la data de naixement, el DNI, el nom complet, etc, s'han de sol·licitar per escrit mitjançant un fax: 902 499 000, per correu electrònic atencion.cliente@dkvseguros.es o anant a la sucursal més propera

No. Els especialistes són de lliure accés. Només has de sol·licitar l'autorització de DKV en el cas de proves diagnòstiques complexes, tractaments i ingressos hospitalaris.

Quan, per l'estat del malalt, el desplaçament a una consulta o centre hospitalari sigui impossible. També les visites de practicants poden ser a domicili si així ho prescriu un metge de l'entitat.

Estan cobertes les extraccions, les cures i les neteges de boca. A més, DKV posa a la teva disposició una guia de serveis bucodentals en condicions molt avantatjoses.

Sí, des del primer dia en què entra en vigor la pòlissa, excepte per a alguns serveis que tenen període de carència, com ara intervencions quirúrgiques, hospitalització, part o trasplantaments.

La targeta sanitària DKV Medi-Card® t'identifica com a assegurat de DKV Seguros davant els professionals sanitaris als quals pots acudir segons l'assegurança contractada i és d'ús personal i intransferible.

Al revers trobaràs diferents telèfons d'interès: atenció al client, assistència a l'estranger o urgències 24 hores. No t'oblidis de signar-la!
 

Pots sol·licitar-ne un duplicat

En cas d'urgència mèdica, pots sol·licitar de manera immediata una targeta provisional a través d'aquests mateixos canals.

Sí. La targeta DKV Medicard és el mitjà mitjançant el qual t'identifiques com a assegurat de DKV Seguros.

La targeta sanitària no té data de caducitat, per la qual cosa només en necessitaràs una de nova en cas de deteriorament o extraviament.

Per rebre la indemnització diària, cal aportar:

 • La documentació acreditativa de la incapacitat laboral, és a dir, el comunicat de baixa de la Seguretat Social. 
 • La informació mèdica necessària per valorar el teu expedient.
 • La declaració de sinistre que trobaràs a la documentació que et van lliurar en formalitzar la pòlissa, degudament emplenada. Si no el tens, hi pots aportar un escrit redactat pel teu metge, en què consti la identificació del metge, la identitat, l'edat, la professió o l'activitat i el domicili de l'assegurat, la patologia que provoca la incapacitat temporal i les seves causes i antecedents, la data probable d'inici del procés, la data des de la qual l'assegurat es troba incapacitat per exercir la seva activitat professional i el pronòstic de la durada de la malaltia. 
Durant la gestió de l'expedient és possible que necessitem més dades, tant mèdiques com administratives.

Ens pots fer arribar aquesta documentació a través de la teva sucursal més pròxima.

El període en què es té dret a cobrar aquesta prestació és diferent del període de baixa en la Seguretat Social, ja que DKV Seguros únicament cobreix la incapacitat total per a la professió que s'ha declarat en la pòlissa.

La indemnització acaba en el moment en què puguis tornar a fer la teva activitat professional, encara que sigui de manera parcial, independentment de continuar de baixa en la Seguretat Social o no haver assolit el guariment total.

Una preexistència és aquella condició de la salut (per exemple, embaràs), alteració o trastorn orgànic que existeix amb anterioritat en un moment de la contractació de l'assegurança, independentment que hi hagi un diagnòstic mèdic.

Llevat que es detalli el contrari en la pòlissa, les preexistències queden excloses de la cobertura de l'assegurança.

En el moment de contractar l'assegurança s'ha de manifestar qualsevol tipus de lesió, patologia congènita, malalties, proves diagnòstiques, tractaments i fins i tot la simptomatologia que es pugui considerar l'inici d'alguna patologia.

 • 902 499 799 per a pòlisses privades.
 • 900 499 700 per a pòlisses de Muface.

És l'interval de temps, comptat a partir de l'entrada en vigor de la pòlissa, durant el qual no són efectives algunes de les cobertures. Pots consultar les carències en les condicions generals i particulars de la pòlissa o contactant amb la companyia

Quan s'utilitzin mitjans no concertats amb DKV Seguros, s'haurà d'abonar, sense dret a reintegrament, les despeses que es puguin ocasionar, excepte en els casos de denegació injustificada d'assistència i en els d'assistència urgent de caràcter vital, en els termes del concert d'assistència sanitària vigent

La prestació sanitària en els desplaçaments temporals a l'estranger es fa a través de Muface.
Més informació a:

És l'import que hauràs d'abonar per cada acte mèdic efectuat, segons la modalitat d'assegurança que tinguis contractada. Pots veure l'import d'aquests copagaments a la "Taula de grups d'actes mèdics i copagaments" de les condicions particulars i/o especials de la teva pòlissa.

Si ets el prenedor de la pòlissa, pots consultar els copagaments en el àrea de client. També, si ho prefereixes, pots sol·licitar que t'enviem periòdicament la llista de copagaments per correu electrònic. Ho has de sol·licitar al 902 499 499 o a la teva oficina més propera. 

No. En cas que la teva pòlissa tingui copagaments, alguns mesos rebràs també el càrrec pels actes metges efectuats. Pots consultar tots els rebuts de la pòlissa en el àrea de client 

En aquests casos,a la teva sucursal més propera  et poden informar del millor procediment per abonar el teu rebut.

La durada del contracte és anual prorrogable, però el pagament es pot fraccionar, amb un petit recàrrec, de manera mensual, trimestral o semestral.

L'augment de les primes de la teva pòlissa es deu a l'increment dels costos mèdics, el cost dels nous mitjans de diagnòstic i les novetats que DKV afegeix anualment a la seva oferta de serveis. Vegeu el vídeo