Ampliem cobertures i serveis perquè et cuidis molt més

Novetats 2017

Més cobertures, serveis i millores de gestió per a antics i nous clients individuals.
Novetats DKV Seguros 2017

Ampliem les cobertures per a hospitalització i cirurgia

  • Pròtesis quirúrgiques sense límit, llevat de cardiovasculars.
  • Inclusió de material d'artroplàstia vertebral. 
  • Biòpsia prostàtica guiada amb ressonància magnètica multiparamètrica: nova tècnica per a la detecció de petites lesions neoplàstiques a la pròstata en casos d'alta sospita clínica de càncer de pròstata ocult, amb PSA elevat persistent i biòpsies de pròstata ecoguiades prèvies negatives.
  • Cirurgia robòtica per a càncer de pròstata localitzat o confinat amb cirurgia laparoscòpica mínimament invasiva, per als clients de DKV Mundisalud.
  • Increment a 80 EUR de la indemnització diària per hospitalització fins a un límit màxim de 2.400 EUR per assegurat i any.

Ampliació de la cobertura de logopèdia

Per a la recuperació dels trastorns de la parla i d'adquisició del llenguatge en l'infant, així com el tractament de la seva alteració o pèrdua en els adults, per accident cerebrovascular agut, fins a un màxim de sessions anual.
 

Noves modalitats de radioteràpia per a tractaments oncològics

  1. Radioteràpia estereotàctica fraccionada intracranial.
  2. Arcoteràpia volumètrica modulada.
  3. Radioteràpia estereotàctica fraccionada extracranial o corporal i arcoteràpia volumètrica modulada guiada per imatge.

L'últim en tecnologia diagnòstica

UroTAC o tomografia computada multitall (3D) de les vies urinàries: mitjà de diagnòstic d'invasió mínima que permet l'obtenció d'imatges d'alta resolució i la reconstrucció tridimensional del tracte urinari.