Què passa amb la LOPD? Tindrem una nova LOPD?

Miniatura

El que es deroga és la directiva comunitària anterior. A Espanya, podem dir que la LOPD queda desplaçada pel GDPR i, si hi ha algun control incompatible, predominarà sempre el GDPR, per bé que la LOPD pot ser tinguda en compte per donar suport o dictar resolucions de les seves pròpies disposicions.

Sobre futures LOPD adaptades plenament al GDPR, Alemanya i Àustria han estat els primers països europeus a aprovar una nova Llei de protecció de dades d'acord amb el GDPR. Espanya ja té un avantprojecte de llei i la seva aprovació és imminent.