L'exercici i la seva relació amb el Dia Mundial del Son

El Dia Mundial del Son reivindica el gaudi de la vida. En l'esport, cal fer un aprenentatge teòric, que necessita consolidar-se durant el son.
Miniatura

El Dia Mundial del Son és important també en l'exercici físic. L'aprenentatge que fem en l' esport el consolidem quan descansem, quan dormim.

Des de fa ja 11 anys, de forma anual i sempre el divendres previ a l'equinocci de primavera, se celebra mundialment el “Dia del son”. Amb això, la Societat Mundial del Son vol reivindicar la importància d'un son adequat i d'alguns dels factors que hi estan relacionats, com el vessant de la salut, l'educatiu i el social. Per a això es duen a terme accions i activitats en moltes poblacions, en les quals s'informa de multitud de temes i sempre sota un lema.
El 2018, el lema escollit és “Mantén els teus ritmes, gaudeix de la vida”. 

El nostre cos segueix un ritme conegut com a ritme circadiari. És el nostre rellotge biològic, es repeteix cada 24 hores i coincideix amb les fases de son i vigília. Aquest ritme ve predeterminat per una sèrie de factors inherents a l'individu (hormones…) però hi ha una sèrie de factors que no depenen d'ell, sinó que són externs, com la llum solar. Qui descansa tota la nit, segons indiquen els experts, té menys risc de desenvolupar problemes psicològics i físics. En el pla psicològic, hi ha una menor prevalença de trastorns de salut mental, mentre que en el pla orgànic s'ha constatat un menor risc de diabetis, obesitat, de tensió arterial o de lesions, entre d'altres. 

Què passa durant el son

Durant el son s'activen una sèrie de processos, l'objectiu dels quals és fer recuperar l'organisme i, d'aquesta manera, arribar en les millors condicions possibles a l'inici del següent dia. Es produeix una regeneració dels circuits neuronals, fet que permet que la informació apresa es consolidi. Aquest factor és important per a qualsevol individu, però té més rellevància en la infància, ja que és una etapa d'aprenentatge constant, i també en els esportistes. Per a aquests últims, la importància rau en la part tècnica de la disciplina que es practiqui, ja que sigui quina sigui l'activitat a la qual es dediqui el temps, requerirà un aprenentatge teòric que necessita consolidar-se i el moment de descans el proporciona. 

Juntament amb aquests processos en el pla neuronal, s'activa la regeneració de teixits a un altre nivell. Els músculs solen ser també regions “diana” de la restauració tissular. Les activitats diàries produeixen, en graus diferents segons l'exigència individual, un desgast que de manera obligada necessita recuperar-se. Mentre descansem les fibres musculars que han pogut patir microlesions durant la jornada es recuperaran gràcies a una sèrie de mecanismes propis, com l'augment de síntesi de proteïnes. 

Aconseguir un son de qualitat, seguint els ritmes marcats pel nostre organisme, aporta diferents beneficis que són necessaris per, com diu el lema del Dia Mundial del Son d'enguany, “Gaudir de la vida”. 

Dra. Eva Ferrer – Especialista en Medicina de l'Esport – Metge de consulta d'Advance Medical

2018-03-14