Què et lliurem quan contractes una assegurança?

Paquet de benvinguda

Miniatura

Què et lliurem quan contractes una assegurança?

Paquet de benvinguda

En contractar la teva assegurança de salut amb DKV rebràs al teu domicili un paquet de benvinguda. Hi trobaràs els elements següents:

Condicions generals

També anomenat condicionat general. En aquest document hi ha tota la informació sobre l'assegurança, així com la forma d'utilitzar la pòlissa. Guarda'l bé, ja que és on trobaràs les cobertures i els límits que hagis pactat amb nosaltres.

Condicions particulars

En aquest document hi trobaràs les condicions específiques de la teva assegurança. Com, per exemple, la forma de pagament (mensual, anual, etc.), si tens alguna malaltia prèvia que ha estat exclosa, o quantes persones cobreix la teva assegurança.

La targeta d'assegurat

És la targeta/carnet que t'acredita com a client i assegurat de DKV. Amb la targeta tindràs accés als serveis que hagis contractat amb DKV. Porta-la sempre amb tu perquè la pots necessitar en qualsevol moment. A més, porta els telèfons que pots necessitar en cas d'urgència.

Quadre Mèdic amb centres assistencials i facultatius

Un llibre amb els centres mèdics i professionals de la salut concertats que estan a la teva disposició.

Sobre amb franqueig a destinació

En aquest sobre has d'introduir el contracte un cop signat i enviar-lo a DKV. No has de pagar res.

El contracte

És un document legal que obliga l'assegurador (DKV), mitjançant el cobrament d'una prima (preu de l'assegurança) i en cas que es produeixi un esdeveniment el risc del qual és objecte de cobertura (si ens passa el que hem assegurat), a indemnitzar el dany produït a l'assegurat (tu) dins dels límits pactats. El condicionat, també anomenat condicions generals, forma part del contracte i és on es recullen els drets i les obligacions de l'assegurador (DKV) i de l'assegurat (tu). Cal signar i guardar el contracte. Un cop signat, n'has de tornar una còpia a DKV. Perquè un contracte sigui legal ha d'estar signat per totes les parts que hi participen. En el cas d'una assegurança, els signants són l'assegurador (DKV) i l'assegurat (tu).