Assegurances responsables

Treballem per millorar les nostres assegurances i serveis

Assegurances per a la nostra gent gran, per a fills adoptats o amb síndrome de Down.

Miniatura

Ampliació de les edats de contractació
Hem ampliat les edats de contractació de les assegurances individuals de salut (fins als 70 anys en quadre mèdic i reemborsament, i 75 anys en l'assegurança DKV Residentes). L'única asseguradora que permet a persones de fins a 70 anys subscriure una pòlissa d'assistència sanitària en la modalitat de quadre mèdic.

 

Fills adoptats

Els fills adoptats menors d'edat s'inclouen en la mateixa pòlissa que els pares i sense preexistències fins a certa edat. Amb les mateixes condicions que un nounat.

Malalties preexistents

Som la primera companyia que permet assegurar malalties existents abans de la signatura de l'assegurança mitjançant una sobreprima

Clàusula de pòlissa vitalícia

Garantim la no-rescissió del contracte en pòlisses de salut amb més de tres anys d'antiguitat.

Claredat en els nostres contractes

En la nostra aposta pel llenguatge clar, els nostres documents han estat revisats per la Unió de Consumidors d'Espanya, una entitat que certifica que estan conformes amb la claredat i transparència del contracte.

Assegurem persones amb síndrome de Down

Garantim assistència mèdica completa en la xarxa de serveis sanitaris de DKV en l'àmbit nacional, incloent assistència primària, assistència hospitalària i extrahospitalària, així com urgències en territori nacional a persones amb síndrome de Down i les seves famílies.