Este bloque está roto o desaparecido. Puede estar perdiendo contenido o puede que tenga que activar el módulo original.

Mutualitats: Recepta electrònica per a tots els mutualistes

El gener de 2018, es va signar un acord entre la Seguretat Social i les mutualitats que permetrà que tot el col·lectiu de mutualistes estigui registrat al Sistema Nacional de Salut

Els mutualistes poden canviar d'entitat asseguradora privada o passar-se a la sanitat pública. També poden fer-ho al revés dins el sistema d' assistència sanitària per a funcionaris.

Sobre aquesta qüestió, veurem els punts següents:

  1. Posada en comú de les bases de dades de la Seguretat Social i de Muface
  2. Canvi a la sanitat pública o d'entitat asseguradora i al revés
  3. La targeta sanitària pública

Posada en comú de les bases de dades de la Seguretat Social i de Muface i recepta electrònica

A principis d'aquest any, al gener, es van posar en comú les bases de dades de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i de la mutualitat civil MUFACE, de manera que tots els mutualistes quedaran registrats a la base de dades del Sistema Nacional de Salut, inclòs el percentatge de beneficiaris (que arriba al 80%) que han optat per la prestació privada.

S'aconsegueix, així, la recepta electrònica en tot el territori per als beneficiaris de les mutualitats (tant civil com militar).

Aquest pla d'impuls de MUFACE té com a objectiu principal la implantació de la recepta electrònica a tots els mutualistes, i el seu ús generalitzat està previst durant 2018 per als qui hagin optat per la sanitat pública i el 2019 per als qui han triat la privada.

Canvi a la sanitat pública o d'entitat asseguradora i al revés

El conveni també preveu l'opció de fer el canvi a la sanitat pública per als mutualistes per primera vegada en dos períodes ordinaris, gener i juny, en el sentit que va establir el concert d'assistència sanitària de Muface.

Concretament, fins al 2 de juliol, per ser el 30 de juny dia inhàbil, els mutualistes i beneficiaris tenen l'opció de triar nova entitat asseguradora o integrar-se en el Sistema Sanitari Públic —i al revés—, segons el que preveu el concert 2018-2019, el qual, com hem dit, té en compte dos períodes de canvi ordinari (gener i juny).

Per efectuar el canvi d'entitat, el mutualista haurà de presentar, juntament amb la seva sol·licitud (imprès de sol·licitud de canvi d'entitat), el document d'afiliació o, si escau, el document assimilat al d'afiliació, per a la seva substitució al servei provincial o a l'oficina de MUFACE més propera.

També es pot fer el canvi per Internet. Si té certificat digital o DNI electrònic, pot efectuar el canvi (haurà de disposar prèviament del número d'afiliació a la Seguretat Social) a la seu electrònica de MUFACE o utilitzant els mitjans d'accés proporcionats per la plataforma Cl@ve.

Tot aquest procés obeeix a una modernització tecnològica, amb la qual s'agilitza la comprovació de la informació dels beneficiaris, que evitarà duplicitats.

La targeta sanitària pública

Finalment, el conveni estableix que els mutualistes que hagin optat per la sanitat pública seran donats d'alta com a assegurats del sistema públic amb dret que la comunitat autònoma on resideixin els atorgui la corresponent targeta sanitària i els garanteixi el lliure accés a la seva xarxa sanitària.

Els convenis van ser subscrits per la directora general de l'INSS, Paula Roch, el director general de MUFACE, Antonio Sánchez, i la secretària general d'ISFAS, María Soledad Álvarez de Miranda.

Els mutualistes han de comprendre els continguts generals següents amb relació als assegurances per a funcionaris:

Les nostres cobertures ens diferencien

Metge DKV les 24 h

Assessorament mèdic a distància.

Salut digital

App gratuïta Quiero cuidarme.

Cita mèdica en línia

Des del teu mòbil a través de l'àrea de client.

Quiero cuidarme Más

App de videoconsulta mèdica en línia.

Ofertes exclusives

Per a mutualistes i els seus familiars.

DKV Club Salud y Bienestar

Descomptes en serveis sanitaris.

Ofertes exclusives per a mutualistes i familiars