Este bloque está roto o desaparecido. Puede estar perdiendo contenido o puede que tenga que activar el módulo original.

MUFACE dental: Prestacions dentals complementàries

Tenen dret a les prestacions dentals complementàries tots els mutualistes en situació d'alta o assimilada i els seus beneficiaris

Tenen dret a la prestació dental tots els mutualistes que es trobin en situació d'alta o assimilada i els seus beneficiaris. És una prestació sanitària que, juntament amb les prestacions socials i el assegurança mèdica per a funcionaris formen part del sistema assistencial de MUFACE. Aquesta prestació es troba regulada en l'Ordre APU/2245/2005, de 30 de juny, i en la resolució de 26 de juny de 2014 de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat.

Punts en què incidirem:

MUFACE dental: en què consisteix?

La prestació dental engloba les cobertures següents:

 • Dentadura completa (superior i inferior)
 • Dentadura superior o inferior
 • Peça, funda o corona
 • Empastament, obturació o reconstrucció
 • Endodòncia
 • Implant osteointegrat
 • Tractament d'ortodòncia

L'annex II de la Resolució de 26 de juny de 2014 de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat determina la quantia que es rep per cadascuna de les prestacions dentals. Els imports són els següents:

Prestacions dentals

Quantia

Dentadura completa (inferior i superior)

200 €

Dentadura superior o inferior

100 €

Peça, funda o corona (cadascuna)

20 €

Empastament, obturació o reconstrucció

10 €

Implant osteointegrat

60 €

Tractament d'ortodòncia

250 €

Endodòncia

20 €

 

Prestació dental: condicions d'accés

La prestació dental dels mutualistes de MUFACE té unes condicions d'accés específiques:

 • Si el tractament dental està inclòs dins dels concerts signats entre MUFACE i les entitats d'assegurança, no es podran demanar aquestes ajudes.
 • La petició de prestació dental haurà d'anar acompanyada de diversos documents. En primer lloc, la factura de l'especialista que hagi fet el tractament. El mutualista de MUFACE també haurà d'adjuntar un informe del metge que hagi prescrit el tractament.
 • Els aspectes que no poden faltar a la factura són el concepte, els preus i la constància de pagament o un rebut acreditatiu.
 • La prestació dental no cobreix les peces, fundes, corones, dentadures i obturacions provisionals. Tampoc no cobreix cap tractament reparador de la dentadura de caràcter temporal.
 • En els tractaments amb pròtesis dentals i ortodòncia, es cobriran tant les actuacions clíniques com la pròtesi o l'aparell d'ortodòncia.
 • Encara que no aparegui en la factura, l'ajuda per empastament, obturació o reconstrucció de la dent tractada s'inclourà en l'ajuda per endodòncia.
 • Dotze implants serà el límit per a l'ajuda d'implants osteointegrats. És una ajuda compatible amb la de peces dentals.
 • L'ajuda per a ortodòncia només es concedirà si el tractament ha estat iniciat abans dels 18 anys. S'haurà de fer en un únic tractament. Si el mutualista o beneficiari té més de 18 anys en la data de la factura, l'informe mèdic haurà d'indicar la data en què es va iniciar el tractament.
 • Les prestacions dentals de peça, empastament i endodòncia tindran un límit de dotze ajudes per beneficiari i any natural.

El dret a les prestacions dentals prescriurà al cap de 5 anys de la data de la factura. Es pot interrompre aquest període mitjançant la reclamació a MUFACE o per les causes estipulades a l'article 1973 del Codi civil.

El mutualista de MUFACE pot presentar la sol·licitud a la seu electrònica o als serveis provincials o oficines delegades de la mutualitat. Ho haurà de fer amb el model de sol·licitud oficial.

Les prestacions sanitàries que corresponen als mutualistes de MUFACE, a més de les prestacions dentàries, són:

Les nostres cobertures ens diferencien

Metge DKV les 24 h

Assessorament mèdic a distància.

Salut digital

App gratuïta Quiero cuidarme.

Cita mèdica en línia

Des del teu mòbil a través de l'àrea de client.

Quiero cuidarme Más

App de videoconsulta mèdica en línia.

Ofertes exclusives

Per a mutualistes i els seus familiars.

DKV Club Salud y Bienestar

Descomptes en serveis sanitaris.

Ofertes exclusives per a mutualistes i familiars