Este bloque está roto o desaparecido. Puede estar perdiendo contenido o puede que tenga que activar el módulo original.

Oficina de farmàcia per a la dispensació de medicaments

La dispensació de medicaments en oficines de farmàcia és una de les prestacions sanitàries del sistema assistencial de MUFACE.

Els productes farmacèutics s'adquireixen sempre amb recepta de MUFACE a les oficines de farmàcia legalment establertes, presentant la recepta i la targeta de MUFACE.

A continuació veurem els punts següents:

 1. Què comprèn la dispensació de medicaments en oficina de farmàcia?
 2. Beneficiari
 3. Termini de presentació de les receptes en oficina de farmàcia
 4. Documentació per a la dispensació de medicaments en oficina de farmàcia
 5. Normativa

Què comprèn la dispensació de medicaments en oficina de farmàcia?

La dispensació de medicaments en oficina de farmàcia comprèn el subministrament de fàrmacs en farmàcies amb recepta mèdica. Algunes d'aquestes receptes s'han de visar perquè es pugui dispensar el medicament. El visat és un acte que es fa al servei provincial i per a l'autorització del qual cal aportar un informe emplenat pel metge especialista en el formulari corresponent. Aquest informe té validesa pel període que indica, i s'ha d'actualitzar com a mínim cada any per renovar l'autorització del visat.

Beneficiari

Els beneficiaris de la prestació de dispensació de medicaments en oficina de farmàcia són el mutualista i els seus beneficiaris, que hauran d'abonar una quantitat en funció de la naturalesa del medicament:

 • Aportació normal: el mutualista haurà d'abonar el 30% del preu del medicament.
 • Aportació reduïda: l'aportació serà del 10% del preu del fàrmac fins a un límit de 4,24 euros per envàs.
 • Estan exempts d'aportació, els productes dietètics i les tires reactives de glucèmia.

Termini de presentació de les receptes en oficina de farmàcia

Les receptes seran vàlides, de manera general, durant un termini de 10 dies naturals, termini que es començarà a comptar des de la data de prescripció o de visat, en cas de necessitar-lo. En el cas de les receptes d'extractes hiposensibilitzants preparats individualment, el termini de validesa serà de 90 dies.

Documentació per a la dispensació de medicaments en oficina de farmàcia

La documentació necessària per a la dispensació de receptes en oficina de farmàcia és la següent:

Normativa

 • Secció 6a Prestació farmacèutiques del Reglament general del mutualisme administratiu. (link is external)
 • Disposició addicional única i Annex V del Reial decret 1030/2006 de cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut (link is external).
 • Reial decret 618/2007, d'11 de maig, (link is external) pel qual es regula el procediment per a l'establiment, mitjançant visat, de reserves singulars a les condicions de prescripció i dispensació dels medicaments.
 • Reial decret 1718/2010, de 17 de desembre (link is external), sobre recepta mèdica i ordres de dispensació.

La resta de prestacions sanitàries a les quals tenen dret els mutualistes de MUFACE són:

Les nostres cobertures ens diferencien

Metge DKV les 24 h

Assessorament mèdic a distància.

Salut digital

App gratuïta Quiero cuidarme.

Cita mèdica en línia

Des del teu mòbil a través de l'àrea de client.

Quiero cuidarme Más

App de videoconsulta mèdica en línia.

Ofertes exclusives

Per a mutualistes i els seus familiars.

DKV Club Salud y Bienestar

Descomptes en serveis sanitaris.

Ofertes exclusives per a mutualistes i familiars