Este bloque está roto o desaparecido. Puede estar perdiendo contenido o puede que tenga que activar el módulo original.

Atenció d'urgències a la Seguretat Social o entitat d'assegurança

Un mutualista haurà d'anar a urgències si necessita atenció mèdica immediata. A DKV, se sol·licita trucant al telèfon gratuït 900 300 799

Quan cal una atenció immediata mèdica o d'infermeria per un funcionari de l'Administració civil o un beneficiari, és quan té sentit l'atenció de les urgències de Muface, o també conegudes com a urgències de la Seguretat Social.

Pel que fa a les urgències Muface, veurem:

  1. Atenció mèdica i d'infermeria immediata
  2. Atenció d'urgència a l'entitat DKV
  3. Abonament de les despeses quan s'utilitzin mitjans no concertats amb l'entitat

Atenció mèdica i d'infermeria immediata

MUFACE facilita la prestació d'assistència sanitària als mutualistes i als seus beneficiaris, també l'assistència d'urgència, a través dels concerts que subscriu amb el sistema sanitari públic i amb les entitats d'assegurança d'assistència sanitària.

En aquests concerts s'estipulen els drets i les obligacions de les parts, així com les modalitats, la forma i les condicions de la prestació de l'assistència dels beneficiaris que hi tenen dret.

L'atenció d'urgència està inclosa dins la prestació d'assistència sanitària concertada en territori nacional a MUFACE.

És la que s'ofereix al pacient quan la seva situació clínica fa necessària una atenció sanitària immediata. Es pot prestar en centres sanitaris, però també fora d'aquests, inclòs el domicili del pacient, i s'estén les 24 hores del dia i cada dia de l'any, mitjançant l'atenció mèdica i d'infermeria i amb la col·laboració d'altres professionals.

En cas de necessitar atenció sanitària d'urgència, heu de trucar al telèfon d'urgències que consta a la targeta sanitària emesa per l'entitat a què esteu adscrit.

Atenció d'urgència a l'entitat DKV

A DKV, l'atenció sanitària d'urgència o emergència se sol·licita trucant al telèfon gratuït 900 300 799, que consta a la targeta MEDICARD i al web www.dkvseguros.com/mutualistas. És aconsellable portar anotat aquest número de telèfon en llocs com la memòria del telèfon o en un lloc visible i conegut, per tal de facilitar-ne l'ús en cas necessari, així com donar-lo a conèixer a l'entorn dels beneficiaris que poden haver-lo d'utilitzar.

El centre coordinador d'urgències garanteix l'accessibilitat i la coordinació de tots els mitjans disponibles per a aquest tipus d'atenció les 24 hores del dia, cada dia de l'any i en tot el territori nacional. També facilita informació sobre els mitjans on es pot demanar assistència urgent: serveis d'urgència d'atenció primària i especialitzada, o bé directament als facultatius de medicina general, pediatria i infermeria en els seus horaris de consulta.

Abonament de les despeses quan s'utilitzin mitjans no concertats amb l'entitat

Els beneficiaris que necessitin atenció urgent han d'acudir als serveis d'urgència que constin en el catàleg de serveis de la seva entitat. Per tant, els qui, per decisió pròpia o dels seus familiars, utilitzin mitjans no concertats amb la seva entitat han d'abonar, sense dret a reintegrament, les despeses que es puguin ocasionar, llevat dels supòsits i amb els requisits establerts en el concert per a l'assistència urgent de caràcter vital.

Els mutualistes han de comprendre els continguts generals següents amb relació als assegurances per a funcionaris:

Les nostres cobertures ens diferencien

Metge DKV les 24 h

Assessorament mèdic a distància.

Salut digital

App gratuïta Quiero cuidarme.

Cita mèdica en línia

Des del teu mòbil a través de l'àrea de client.

Quiero cuidarme Más

App de videoconsulta mèdica en línia.

Ofertes exclusives

Per a mutualistes i els seus familiars.

DKV Club Salud y Bienestar

Descomptes en serveis sanitaris.

Ofertes exclusives per a mutualistes i familiars