El sector assegurador inicia el pagament de prestacions als sanitaris que lluiten contra la COVID-19

La pòlissa inclou un capital de 30.000 euros per defunció i fins a 1.400 euros per hospitalització

Fons protecció Unespa COVID

109 asseguradores han aportat 38 milions d'euros per finançar aquesta protecció durant mig any. Els diners no consumits es destinaran a la recerca de la malaltia. DKV ha col·laborat amb 500.000 euros. 

L'assegurança inicia el pagament de les prestacions als professionals sanitaris que han estat hospitalitzats i als familiars d'aquells que han mort a causa del coronavirus. El passat 7 d'abril, UNESPA va anunciar el compromís de més d'un centenar d'asseguradores de constituir un fons solidari dotat de 38 milions d'euros per protegir els professionals sanitaris i les residències de gent gran que lluiten més directament contra la COVID-19 a Espanya. Aquesta iniciativa sectorial cerca reconèixer l'extraordinària tasca i l'esforç personal que aquests professionals fan durant la pandèmia. 

Les aportacions de les asseguradores han permès a UNESPA subscriure, en nom i representació de 109 entitats, una assegurança de vida gratuïta que cobrirà la defunció dels que tenen cura de la salut de tots els ciutadans afectats pel coronavirus, així com un subsidi per a aquells professionals que resultin hospitalitzats. El capital assegurat en cas de defunció per causa directa de la COVID-19 puja a 30.000 euros per persona, que percebran els seus beneficiaris. El subsidi d'hospitalització, d'altra banda, comportarà el pagament de 100 euros al dia al professional ingressat sempre que la seva estada hospitalària superi els tres dies i fins a un màxim de dues setmanes. És a dir, els pagaments oscil·laran entre els 400 i els 1.400 euros per persona. 

La protecció té una vigència de sis mesos, a comptar de l'inici de l'estat d'alarma. És a dir, es cobrirà totes aquelles persones del col·lectiu assegurat que siguin hospitalitzades o morin a causa directa del coronavirus des del passat 14 de març fins al pròxim 13 de setembre de 2020, ambdós dies inclosos. La cobertura té, per tant, caràcter retroactiu. 

Els perfils dels sanitaris que tenen aquesta protecció gratuïta apareixen detallats a l'annex d'aquesta nota de premsa. La documentació que han d'aportar i les vies de contacte per remetre-la es troben detallades al web https://www.unespa.es/quehacemos/coronavirus

D'acord amb les estimacions efectuades, l'assegurança de vida i el subsidi per hospitalització dona cobertura a través d'aquest instrument a més de 700.000 persones en tot el país. La indústria de l'assegurança ha constituït la pòlissa col·lectiva més gran d'aquest tipus mai subscrita a la història d'Espanya per fer costat a aquells que es troben en la primera línia de la lluita contra la COVID-19. 

En cas que la sinistralitat sigui inferior al fons constituït, l'import sobrant es destinarà a donar suport a la investigació sobre el coronavirus.