Contracte anual, pagament mensual

Miniatura

Què vol dir que el contracte és anual si es paga cada mes?

La durada del contracte és anual prorrogable, però el pagament es pot fraccionar, amb un petit recàrrec, de manera mensual, trimestral o semestral.