Preexistències

Miniatura

Preexistències

Una preexistència és aquella condició de la salut (per exemple, embaràs), alteració o trastorn orgànic que existeix amb anterioritat en un moment de la contractació de l'assegurança, independentment que hi hagi un diagnòstic mèdic. Llevat que es detalli el contrari en la pòlissa, les preexistències queden excloses de la cobertura de l'assegurança.

En el moment de contractar l'assegurança s'ha de manifestar qualsevol tipus de lesió, patologia congènita, malalties, proves diagnòstiques, tractaments i fins i tot la simptomatologia que es pugui considerar l'inici d'alguna patologia.