Els espanyols tornen a la feina amb sobrepès

Segons les dades de l'app Vull cuidar-me de DKV, l'IMC dels espanyols és superior al recomanat, amb una mitjana de 26.98 per als homes i 25.55 per a les dones

Los datos obtenidos por “Quiero cuidarme” de DKV, la app de salud más descargada d'España, constatan que los españoles han vuelto de sus vacaciones con un IMC superior al recomendado y están en niveles de sobrepeso, con una media de 26.98 d'IMC para los hombres y 25.55 para las mujeres.

En el cas dels adults, l'OMS indica que l'índex hauria d'estar entre 18,5 i 24,9 per considerar-se un pes normal i estable. A partir de 25, es considera sobrepès i, a partir de 30, obesitat. Aconseguir un índex de massa corporal d'acord amb la nostra edat, altura i constitució és vital per mantenir un estil de vida saludable i tornar a la rutina minimitzant la possible síndrome postvacances.

La falta de son, el cansament generalitzat, la irritabilitat, la falta de gana o de concentració, entre d'altres, són alguns dels efectes de reincorporar-se a la feina que poden notar els treballadors. Aquests símptomes poden empitjorar si s'han abandonat els bons hàbits alimentaris, la pràctica esportiva o s'han alterat les hores de son i de descans, de manera que s'hagi propiciat un desajust a l'organisme.

Per combatre i minimitzar aquests efectes, és important planificar la tornada a la rutina i adaptar progressivament el nostre cos a un ritme de vida estable i sa.

Establir rutines d'exercici físic

Segons les dades que s'han recollit amb l'aplicació de DKV Vull cuidar-me, només el 30% dels espanyols afirma que porta un ritme d'exercici saludable o molt saludable; els joves d'entre 18 i 20 anys són els més esportistes. Del percentatge restant, fins a un 40%, diu no que no fa gens d'exercici durant la setmana. Els joves d'entre 18 i 25 anys són els que fan més activitat física, i els adults d'entre 46 i 55 anys, els que menys.

Reprendre o iniciar l'hàbit de fer esport, ja sigui a casa, al carrer o al gimnàs, és la millor manera i relaxar el cos i la ment i evitar alguns dels símptomes propis de la síndrome postvacances, com la irritabilitat, la fatiga i el cansament. Durant la primera setmana en què les persones es reincorporen al treball o comencen a fer exercici, serà necessari fer-ho de forma moderada perquè l'organisme s'adapti al canvi. Per això, en aquesta primera fase no se cerquen càrregues, ritmes i intensitats gaire alts, ja que la progressió serà un factor clau per poder aconseguir amb èxit l'objectiu fixat.

Planificar els àpats

Les xifres que s'han registrat a “Vull cuidar-me” indiquen que els usuaris augmenten progressivament la qualitat de la dieta al llarg dels anys, i que milloren la seva alimentació en cada etapa de la vida. Si només el 22% dels joves de 18 a 24 anys afirma portar una dieta molt saludable, els usuaris amb edats entre 25 i 65 anys incrementen aquesta xifra gradualment fins a arribar al percentatge del 53% en les persones més grans de 65 anys.

Durant les vacances, molts espanyols han deixat de banda els bons hàbits alimentaris que han practicat durant la resta de l'any i han descuidat la dieta saludable i la programació dels àpats. Per reincorporar-se a la vida laboral de la millor manera possible, és recomanable oblidar els fregits i els productes processats i tornar a introduir els vegetals en el dinar i en el sopar, i consumir un mínim de cinc peces de fruita o verdura al dia.

Planificar els menús setmanals i portar una llista de la compra saludable quan anem al supermercat és el mètode més efectiu per aconseguir una alimentació correcta.

Assegurar un bon descans

Gairebé el 34% dels espanyols té problemes per dormir, i valora el seu descans com poc o gens saludable. Les persones amb edats entre 56 i 65 anys són els que més els costa adormir-se. En cambio, los usuarios de “Quiero cuidarme” que valoran sus horas de sueño como las más saludables, son las personas d'entre 35 y 45 años. Un 61% qualifica el seu descans com “saludable” o “molt saludable”.

Si no descansem prou, l'organisme pot reaccionar negativament, amb nerviosisme, fatiga o falta de concentració, amb una consegüent baixada de la productivitat a la feina. Per no accentuar els símptomes potencials de la síndrome postvacances, es recomana adaptar progressivament els horaris per assegurar les hores de descans necessàries per afrontar la tornada a la jornada laboral, i dormir entre 7 i 8 hores.