I Estudi de vida saludable i benestar en les dones. Any 2013

Institut DKV de la Vida Saludable

Estudiem i t'ensenyem la realitat de l'atenció de la salut en les dones.

Miniatura

Sobre l'estudi

La recerca s'ha basat en un qüestionari en línia sobre una mostra de 3.000 dones, amb fills i sense, espanyoles, entre els 18 i els 65 anys, de totes les comunitats autònomes.

L'estudi es divideix en sis grans blocs: percepció del benestar, hàbits saludables, revisions mèdiques, alimentació, activitat física i descans. A tots els estudis, a més d'analitzar la pràctica real d'hàbits saludables de les enquestades, s'ha investigat el grau de coneixement que tenen sobre aquests.

Una col·laboració de DKV i la Universidad Rey Juan Carlos per estudiar i ensenyar-te la realitat sobre l'atenció en salut de les dones.

Principals conclusions

Percepció de benestar

 • El 65,5% perceben el seu estat del benestar com a bo o molt bo, i el 74,4% esperen millorar-lo durant els propers 5 anys.
 • El malestar emocional és la raó fonamental que explica els baixos nivells de benestar amb un 57% de respostes.

Hàbits saludables

 • Només un 29% manté hàbits saludables.
 • Un 72% declara no fumar, respecte al 19% que afirmen consumir tabac cada dia.

Revisions mèdiques

 • Encara que saben que és recomanable fer-se una revisió mèdica, només la meitat ho compleix.

Alimentació

 • El 89% considera saludable fer 5 menjars al dia, però només ho compleix el 48%.
 • Coneixen la freqüència amb què s'hauria de consumir cada grup d'aliments, però en els seus hàbits reals hi ha marcades diferències en el consum de fruites, verdures i sucs naturals.

Activitat física

 • El 68% reconeix haver començat una activitat física que després no ha continuat.
 • Caminar és l'activitat física escollida per la majoria, un 76%.

Descans

 • Només el 32% dorm entre 7 i 9 hores diàries.
 • Al 60% els treu la son els nervis, l'estrès o les preocupacions.