Certificat de l'assegurança de vida

La defunció d'un ésser estimat és un moment trist al qual tots ens hem d'enfrontar en un determinat moment de les nostres vides

Davant d'aquest esdeveniment, és fonamental conèixer les gestions administratives que hem de dur a terme després d'acomiadar-nos del nostre familiar. 

Una d'aquestes gestions és tenir la constància que el difunt gaudia o no d'una pòlissa d'assegurança de salut, ja que si fos així, la companyia d'assegurances haurà d'abonar al beneficiari la indemnització que consti a la pòlissa. 

Per esbrinar si el difunt tenia qualsevol mena d'assegurança en qualsevol asseguradora, caldrà obtenir un certificat d'assegurança de vida. Per fer-ho, només haurem de sol·licitar la informació al Registre de Contractes d'Assegurances de Cobertura de Defunció, que depèn del Ministeri de Justícia. 

Com obtenir el certificat de vida 

Aquest document es pot obtenir de diverses maneres. 

  • Consulta telemàtica: accedint al portal electrònic del Ministeri de Justícia, a l'apartat de tràmits, podrem sol·licitar el certificat d'assegurança de vida. L'únic requisit necessari és que tinguis un certificat digital. El termini per rebre'l serà de 7 dies a comptar de la recepció de la sol·licitud. 

  • Consulta presencial: aconseguir el model 790 al web del Ministeri de Justícia o anant a una Gerència Territorial de l'esmentat ens públic, complimentar-lo i pagar la taxa corresponent. Una vegada emplenat el model i pagada la taxa, haurem de presentar-nos al Registre General d'Actes d'Última Voluntat o en alguna de les esmentades gerències territorials del Ministeri de Justícia i mostrar el certificat literal de defunció de la persona de la qual volem obtenir el certificat. 

En un termini d'aproximadament 7 dies, el Registre emetrà un certificat en què se'ns informarà dels contractes vigents. Aquests certificats es recolliran de la mateixa manera que s'hagin sol·licitat, presencialment o per correu

L'últim pas serà anar a l'asseguradora amb la qual el difunt tenia la pòlissa contractada i preguntar pel beneficiari per a la indemnització posterior

Les nostres cobertures ens diferencien

Metge DKV les 24h

Assessorament mèdic a distància.

Salut digital

App gratuïta Quiero cuidarme.

Cita mèdica en línia

Des del teu mòbil a través de l'àrea de client.

Quiero cuidarme Más

App de videoconsulta mèdica en línia.

Ofertes exclusives

Per a mutualistes i els seus familiars.

DKV Club Salud y Bienestar

Descomptes en serveis sanitaris.