El contracte de l'assegurança

Documents del contracte d'assegurança

Si t'estàs plantejant contractar una assegurança de salut és molt probable que et sorgeixin un munt de dubtes i necessitis un assessorament personalitzat que t'ajudi a obtenir les respostes que cerques.

Un contracte d'assegurança mèdica és com qualsevol altre contracte que hàgim fet en altres aspectes de la nostra vida, com pot ser el contracte d'assegurança de la llar, el contracte d'assegurança de l'automòbil, etc.

El primer que has de saber és que el contracte d'assegurança és el document on s'incorporen les condicions generals de la pòlissa d'assegurança que contractaràs.

Documents que integren el contracte d'assegurança mèdica

El contracte d'assegurança mèdica està integrat per la sol·licitud de l'assegurança, la declaració de salut, les condicions particulars, els suplements i apèndixs i, en els casos que correspongui, les condicions especials.

Les condicions del contracte d'assegurança

Les “condicions generals” i les “condicions particulars” recullen els drets i les obligacions de DKV Seguros i de l'assegurat o persona que contracta l'assegurança.

Documentació que es lliura en contractar l'assegurança

Les condicions generals i particulars, la targeta DKV MEDICARD i informació del quadre mèdic o “Xarxa DKV de Serveis Sanitaris”. L'assegurat haurà de comprovar que totes les seves dades personals són correctes i estan actualitzades. Si no és així, s'haurà de posar en contacte amb DKV Seguros per fer les modificacions que calgui.

Un cop rebuda la informació que es detalla al paràgraf anterior, l'assegurat haurà de signar les condicions particulars i generals, guardar-se'n un exemplar i enviar a DKV Seguros un exemplar signat.

El lliurament de la documentació contractual de l'assegurança degudament signada, juntament amb el pagament de la prima inicial, n'impliquen l'acceptació.

Fins que no es compleixin ambdós requisits, signatura i pagament, la pòlissa no entra en vigor, encara que es consigni una data per a això a les condicions particulars.

Si després d'aquesta explicació sobre el contracte de l'assegurança continues necessitant més informació per a la teva tranquil·litat, i per procedir a contractar una assegurança mèdica amb DKV Salud, contacta amb nosaltres. Estarem encantats de poder oferir-te tota l'ajuda que necessitis.

 

Les nostres cobertures ens diferencien

Metge DKV les 24h

Assessorament mèdic a distància.

Salut digital

App gratuïta Quiero cuidarme.

Cita mèdica en línia

Des del teu mòbil a través de l'àrea de client.

Quiero cuidarme Más

App de videoconsulta mèdica en línia.

Ofertes exclusives

Per a mutualistes i els seus familiars.

DKV Club Salud y Bienestar

Descomptes en serveis sanitaris.