Assegurança de vida per a hipoteca

L'assegurança de vida vinculada a una hipoteca és un requisit que s'aconsella contractar en el moment de la compra d'un habitatge

L'adquisició d'un habitatge és una decisió en què invertim una gran quantitat de temps i diners. En la gran majoria dels casos, hem d'acudir a un banc per sol·licitar un préstec que ens permeti la compra de l'immoble. Per cobrir-se davant de possibles incidències que comportin l'impagament del deute, les entitats bancàries sol·liciten, o directament inclouen en la hipoteca, una assegurança de vida vinculada a una hipoteca. 

Què és una assegurança de vida per a hipoteques?

Aquest tipus d'assegurances de vida per a hipoteques no són obligatòries, però és molt recomanable que les contractem per evitar que, en cas de defunció, el deute del pagament de l'habitatge recaigui en els nostres hereus. 

Com podreu haver constatat, les assegurances de vida vinculades a la hipoteca funcionen de manera diferent de la resta d'assegurances de vida. En aquests casos, els beneficiats en cas de defunció del prenedor són les entitats bancàries. Amb tot això, la contractació d'una assegurança de vida per a hipoteca sembla una bona idea, ja que amb això el pes de la càrrega de tornar la quantitat prestada al banc desapareix.

Tots som conscients del problema que es pot presentar en fer front a deutes que recauen en els hereus davant la defunció inesperada d'una persona. En molts casos, el deute contret causa greus problemes econòmics i posa en una situació més que complicada aquells que adquireixen l'obligació de pagament del deute. 

És obligatori contractar una assegurança de vida per a hipoteques?

Com hem comentat anteriorment, la contractació d'una assegurança de vida per a hipoteca no és obligatori fer-la amb la mateixa entitat bancària amb què hem formalitzat la hipoteca.  

En molts casos, els bancs ofereixen facilitats de pagament o millors condicions en el crèdit a aquelles persones que, alhora, contractin l'assegurança de vida per a hipoteques amb ells. Això és comú quan contractem serveis amb un banc; solen anar acompanyats d'altres serveis com la contractació de targetes de crèdit o un altre tipus d'assegurances, bé de llar, de cotxe…

Les assegurances de vida vinculades a una hipoteca que ens ofereixen les entitats bancàries no solen ser la millor opció. El preu d'aquestes assegurances de vida és superior a les opcions que ens ofereixen asseguradores especialitzades en aquest tipus de serveis, per la qual cosa és aconsellable fer una comparativa de l'oferta d'assegurances que hi ha al mercat.  

Per fer aquesta cerca, podem utilitzar eines com els comparadors d'assegurances, que ens estalvien temps i ens permeten comparar diverses ofertes alhora i obtenir els resultats d'un sol cop d'ull. 

En aquest tipus d'assegurances de vida per a hipoteques, en cas de defunció, els beneficiats són els bancs, que recuperen el valor de l'habitatge.

Les nostres cobertures ens diferencien

Metge DKV les 24h

Assessorament mèdic a distància.

Salut digital

App gratuïta Quiero cuidarme.

Cita mèdica en línia

Des del teu mòbil a través de l'àrea de client.

Quiero cuidarme Más

App de videoconsulta mèdica en línia.

Ofertes exclusives

Per a mutualistes i els seus familiars.

DKV Club Salud y Bienestar

Descomptes en serveis sanitaris.