DKV Selección Classic

DKV Selección

Cobertures

 • Assistència primària i especialitats.
 • Urgències.
 • Hospitalitzacions medicoquirúrgiques i psiquiàtriques.
 • Mitjans de diagnòstic.
 • Parts.
 • Superespecialitats.
 • Ressonància magnètica nuclear.
 • Litotrícia.
 • Medicació en clínica.
 • Assistència nacional i urgent a l'estranger.

Tarifes mensuals

 • 0 a 18 anys: 58 Eur.
 • 19 a 45 anys: 63 Eur.
 • 46 a 55 anys: 69 Eur.
 • 56 a 60 anys: 86 Eur.
 • 61 a 65 anys: 97 Eur.

Taló assistència: 2,30 Eur.